ATENCIÓN DOS SERVIZOS A INCLUSIÓN SOCIOLABORAL NAS COMARCAS DE MUROS-NOIA E BARBANZA

20/11/2017 10:16:36
  • Publicaciones

ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE NAS COMARCAS DE MUROS-NOIA E BARBANZA

Atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo das persoas en risco de exclusión social

As acción desenroladas a través de itinerarios de inclusión social con acompañamento, comprende tanto actuacións coa persoa usuaria, a súa valoración social e individual, o deseño do itinerario, o seguimento, a revisión dos obxectivos ou actuacións, as medidas de acompañamento, acción para a mellora das habilidades sociais ou para a búsqueda de emprego, a orientación social e laboral, así como outras actuacións nas que non é preciso a presenza de persoas usuarias pero que son necesarias para a consecución dos obxectivos do seu proxecto de inclusión, tales como a prospección do mercado laboral e a coordinación con outros dispositivos

Esta acción se levará a cabo entre o 1 de abril e o 30 de novembro do 2017.

Acción subvencionada pola Consellería de Traballo e Benestar e o Fondo Social Europeo.

 

 

 

Axudas de Concellos 2017

 

            Concello de Ribeira      : Axuda por importe de 3.000 € para o Programa de Transportes de Usuarios.

 

           Concello de Boiro         :  Subvención por importe de 600 €  para Actividades no ámbito da atención psicosocial  en persoas con enfermedades mentais.                                                                  

              Concello de Lousame  :    Axuda por importe de 2.500 € para o Servizo de Transporte.

 

              Concello de Rianxo      : Axuda por importe de 1.500 € para o Servizo de Transporte.

 

      Concello de A Pobra do Caramiñal :   Axuda por importe de 500 € para o Servizo de Transporte.