Atención dos Servizos de Apoio á Inclusión Sociolaboral nas comarcas de Muros -Noia e Barbanza

01/07/2018 10:06:10
  • Publicaciones

ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE NAS COMARCAS DE MUROS-NOIA E BARBANZA

Atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo das persoas en risco de exclusión social

As acción desenroladas a través de itinerarios de inclusión social con acompañamento, comprende tanto actuacións coa persoa usuaria, a súa valoración social e individual, o deseño do itinerario, o seguimento, a revisión dos obxectivos ou actuacións, as medidas de acompañamento, acción para a mellora das habilidades sociais ou para a búsqueda de emprego, a orientación social e laboral, así como outras actuacións nas que non é preciso a presenza de persoas usuarias pero que son necesarias para a consecución dos obxectivos do seu proxecto de inclusión, tales como a prospección do mercado laboral e a coordinación con outros dispositivos

Esta acción se levará a cabo entre o 1 de xullo e o 30 de novembro do 2018.

Acción subvencionada pola Consellería de Traballo e Benestar e o Fondo Social Europeo.