A diputación de A Coruña, co proxecto de "Reforma, ampliación e mellora de inmobles, equipamentos e moblaxe"

15/07/2019 14:59:29
  • Publicaciones

A través da subvención correspondende ao programa FOIE para entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais, a Diputación de A Coruña colabora ca Asociación Saúde Mental A Creba cun importe de 13.460,04 € que se destinará ao finanzamento do proxecto "Reforma, ampliación e mellora de inmobles, equipamentos e moblaxe" no noso centro en Ribeira durante o 2019. Este proxecto permitiranos incrementar a atención a persoas con diversidade funcional debido á enfermidade mental para contribuir á mellora da sua calidade de vida e da sua rehabilitación psicosocial e laboral.