Convenio co Concello de Boiro

18/10/2022 14:49:12
  • Publicaciones

Neste ano 2022 seguimos contando coa colaboración do Concello de Boiro. 

Vimos de firmar un Convenio entreo o Concello de Boiro e a Asociación Saúde Mental A Creba para o uso e mantemento dos vehículos utilizados no trasporte dos veciños e veciñas do Concello de Boiro e persoas usuarias da entidade. 

A presente subvención ascende a 1.000 €.