Convenio de Colaboración co Concello de Boiro.

11/12/2023 10:47:23
  • Publicaciones

        Neste ano 2023 seguimos contando ca colaboración do Concello de Boiro grazas a un Convenio de Colaboración co obxecto de subvención do "Uso e mantemento dos vehículos utilizados no transporte dos veciños e veciñas do Concello de Boiro".

        O importe da Subvención nominativa é de 1.000 € o que nos axuda a manter o servizo de transporte da entidade para acercar as persoas usuarias de Boiro as actividades desenvolvidas na entidade.