Convenio de Colaboración co Concello de Lousame 2023

29/12/2023 13:57:44
  • Publicaciones

    Neste ano 2023 contamos novamente ca colaboración do Concello de Lousame a través dunha subvención nominativa co importe de 1.500 €.

    Esto é unha axuda para o Mantemento do servizo de transporte para a asistencia a actividades e programas de Rehabilitación psicosocial e laboral, para persoas con discapacidade a consecuencia de doenzas mentais, procedentes do Concello de Lousame. Así como apoio ás aúas familias e/ou persoas coidadoras en atención domiciliaria.