CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PORTO DO SON E A ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL A CREBA

28/11/2023 10:25:42
  • Publicaciones

Este ano 2023 seguimos contando ca colaboración do Concello de Porto do Son a través dun Convenio de colaboración.

O obxecto do presente convenio é para o financiamento dos gastos do servizo de transporte das persoas 
usuarias do Concello de Porto do Son que acuden regularmente ao Centro de Rehabilitación xestionado pola entidade. 

A dotación orzamentaria financiará as actividades obxecto do presente convenio cunha cantidade de

1.500 €