Convenio de Colaboración entre o Concello de Porto do Son e a Asociación Saúde Mental A Creba

04/10/2022 12:49:29
  • Publicaciones

Neste ano 2022 seguimos contando coa colaboración do Concello do Son.

A través dun Convenio de Colaboración para o financiamento dos gastos do servizo de transporte das persoas usuarias do Concello de Porto do Son, incluíndo como gastos subvencionables todos os relativos ao citado servizo. 

A dotación orzamentaria financiará as actividades obxecto do presente convenio cunha cantidade de 1.500 €.