Convenio específico de colaboración entre o Concello de Ribeira e a Asociación A Creba.

22/02/2022 14:02:37
  • Publicaciones

                                                                  

       Co obxecto de colaborar no finanzamento de proxectos encamiñados a disminuir a influencia dos factores sociais que conducen a situación de exclusión social, apoiando accións orientadas á mellora da saúde psicosocial e calidade de vida de persoas con diversidade funcional; o concello de Ribeira quere conveniar para o ano 2021 ca Asociación Saúde Mental A Creba:

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE RIBEIRA E A ASOCIACIÓN A CREBA:

“Programa de atención en centros de recuperación psicosocial e laboral de persoas vulnerables”

Cunha proposta económica de 2.000,00 €