Convenio Regulador da Subvención Nominativa consignada no orzamento de 2023

05/06/2023 14:04:45
  • Publicaciones

O Concello de Noia ven de renovar o Convenio de Colaboración ca nosa entidade, grazas ao cal nos axuda no financiamento daqueles gastos vinculados á realización de actividades que fomenten a integración das persoas usuarias dos servizos da nosa entidade así como o mantemento da mesma circunscritos ao centro e aos catro pisos protexidos ubicados no Concello de Noia.

Dita subvención ascende a 15.000 €.