Firma do Convenio Regulador da subvención Nominativa do Concello de Noia para o 2022

21/11/2022 14:34:15
  • Publicaciones

Vimos de firmar un ano máis o Convenio Regulador da Subvención Nominativa do Concello de Noia. Esta subvención, cun importe de 15.000 €, axúdanos a financiar aqueles gastos vinculados á realización de actividades que fomenten a integración das persoas usuarias dos sevizos desta entidade así como o mantemento da mesma circunscritos ao centro e aos pisos ubicados no Concello de Noia.