Programa FOAXE-C/2021 DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

30/04/2021 11:50:35
  • Publicaciones

Programa 
de subvenciónss a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de servicios sociais no ano 2021

 

Grazas ao Programa de subvencións a entidades sen fin de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2021 (FOAXE-C / 2021), a Deputación da Coruña colabora ca Asociación Saúde Mental A Creba cun importe de 19.500 €, que se destinará ao finanzamento das actividades realizadas no noso centro de Noia durante o ano 2020. 

O programa axudanos seguir atendendo a persoas con enfermidade mental para contribuir á mellora da sua calidade de vida e da sua rehabilitación psicosocial e laboral.