Programa FOIE/2022

26/05/2022 15:16:57
  • Publicaciones

 A través da FOIE/2022, un programa de subvencións para entidades sen fin de lucro para o investimento de Servizos Sociais, a Deputación da Coruña colabora ca Asociación A Creba cun importe de 42.500€ o que supón un porcentaxe de financiamento do 42,50% do investimento realizado. 

O investimento que se realizou ca financiación desta subvención, consiste na compra dun ben inmoble destinado a Vivenda Protexida xestionada pola nosa entidade, sendo unha alternativa residencial para o colectivo de persoas con discapacidade a consecuencia de trastornos mentais severos e crónicos.