PROGRAMA FOIE/2023

14/07/2023 11:50:50
  • Publicaciones

A través da FOIE/2023, un programa de subvencións para entidades sen fin de lucro para o investimento de Servizos Sociais, a Deputación da Coruña colabora ca Asociación A Creba cun importe de 6.035,68 € o que supón un porcentaxe de financiamento do 58,71% do investimento realizado. 

Grazas a os investimentos realizados ao aveiro desta subvención, podemos seguir mantendo as instalación do CRPL ben equipadas e en boas condicións, ademáis de facer fronte a novas necesidades.