Centro Ocupacional

O Centro Ocupacional xestionado pola entidade de A Creba está concebido como un dispositivo de atención diurna ocupacional de media estadía, dirixido a persoas dependentes a causa dun trastorno mental. 

Para que estas persoas sexan atendidas neste recurso, será preciso que dispoñan do Recoñecemento de Dependencia. 

O Centro Ocupacional de A Creba, ten autorización administrativa con data de 22 de Marzo de 2006, co VP-769/001. Está situado no Polígono Industrial Augalevada, nº 19. 15210 Noia (A Coruña)

Está inscrito no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPPS) co nº E-0769.

É un centro con capacidade para 20 prazas e ten 8 prazas concertadas coa Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia.

 

 

 

Solicita información

Rellena el formulario y en breve nos pondremos en contacto para ofrecerte más información.